Brandmän oroas över besparingar

Brandmännens riksförbund i Boden befarar att det blir kvalititetsförsämringar för utrycknings- och beredsskapsstyrkorna, där kommunen ska spara in en halv miljon kronor på verksamheten.

I en skrivelse till kommunstyrelsen framhåller förbundet att det också handlar om sämre säkerhet och trygghet hos medborgarna och att det strider mot det handlingsprogram, som kommunfullmäktige har antagit.

Förbundet kräver nu att en konsekvensanalys görs innan beslut om åtgärder fattas.