Svårt att klara sig utan stafettläkare

Det har skett en stadig ökning av kostnaderna för stafettläkare i Norrbotten under de senaste åren och det trots att landstingsledningen flera gånger sagt att ökningen måste stoppas.

Socialdemokratiska landstingsrådet Kent Ögren säger att det är svårt att klara sig utan stafettläkare.

- Man ställs i landstinget ofta inför ett fullbordat faktum. När man är utan läkare så behöver man läkartjänsten besatt och då blir det oftast med externa statettläkare och hyrföretag. Den utvärdering och genomlysning, som vi nu gjort, visar väl att vi behöver ta ett riktigt krafttag, till exempel se över våra rutiner och se över de avtal vi har för att försöka minska kostnaderna, säger han.

Enligt landstingets ekonomiavdelning ser kostnaderna för stafettläkare ut så här:

2005 70 067 000 kr

2006 77 922 000 kr

2007 81 723 000 kr

2008 115 250 000 kr

2009 till och med juni 54 694 000 kr.

Kent Ögren hoppas på en dämpning i fortsättningen.

- Jag tror att man kan se en avmattning och det har att göra med att vi allmänt har ett sparbeting ute i verksamheten. Det gör att man är mer kostnadsmedveten nu än tidigare, säger han.

Fler åtgärder sätts också in för att minska kostnaderna främst inom psykiatrin, ortopedin och lungmedicin och det handlar bland annat om bättre avtal med bemanningsföretagen och om färre jourer. För landstinget är det viktigt att minska användningen av stafettläkare.

- Om vi har stafettläkare, där många kommer med korta intervaller innebär det en sämre kvalitet för kroniska patienter. Om man tänker sig en vårdcentral är det oerhört viktigt att ha kontinuitet på läkarsidan, framförallt för de äldre patienterna, säger landstingsrådet Kent Ögren.

                         Niklas Jälén, SR Norrbotten