Vattenskotrar - bara tillåtna i farleder

Det är helt förbjudet att köra vattenskoter i alla Norrbottens kommuner utom i kustkommunerna. Tio av Norrbottens inlandskommuner har tillfrågats av länsstyrelsen om de vill ha områden för vattenskotertrafik. Alla tackade nej.

Många av Norrbottens 3 000 vattenskoterägare kör på otillåtna vatten och begår då brott. På länsstyrelsen säger man att vattenskoterförare är okunninga om vad som gäller.

Ronny Edin, naturvårdschef, länsstyrelsen i Norrbotten:
– Vi får ganska många förfrågningar på telefon av vattenskoterägare som inte vet var och hur man får köra. Men vi har ju lagt ut kartor på hemsidan som visar var det är tillåtet.

– Det ringer också personer som säger att vattenskotrarna kör för nära båtar och badplatser så att det kan inträffa olyckor, säger Ronny Edin.

Det är tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder, dess anslutningar, och på ytterligare vattenområden som länsstyrelsen har bestämt. Eftersom det inte finns några allmänna farleder i Norrbottens inlandskommuner, det vill säga alla tio kommuner förutom kustens fyra, så är det helt förbjudet att köra på vattendrag och sjöar i de tio kommunerna.

– Vi gick ut med förfrågningar till de tio kommunerna om de ville att vi skulle utse områden hos dem , som är lämpliga för vattenskotertrafik. Alla sa nej, säger Ronny Edin, naturvårdschef på länsstyrelsen.

Han förklarar att det är mest miljöskäl; hot mot fågellivet , buller med mera som är bakgrundsfaktorer till vattenskoterförbudet som gäller generellt i svenska vatten.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se