Fler förskolebarn i större kommuner

Från den 1 juli är skollagen ändrad så att förskolebarn kan få gå i grannkommunens förskola. Det här kan innebära en vandring av förskolebarn från små kommuner till de större, exempelvis Luleå, dit många pendlar för att jobba. Hemkommunen skickar med barnen en skolpeng och är den lägre än i mottagarkommunen så förlorar den som tar emot förskolebarnet pengar.

--Vi har redan fått intresseanmälningar till Luleås förskolor, säger Luleås förskole- och grundskolechef Eva Wennberg.

- Kommunerna har nu en skyldighet att ta emot ett förskolebarn från en grannkommun. Det är det vi kallar interkommunala ersättningar, som redan regleras i skollagen när det gäller grundskolan.

-Det blir likadant för förskolan nu, säger Eva Wennberg.

Hon säger att intresset är större till de större kommunerna, så att det kan bli en vandring mot de större kommunerna, exempelvis Luleå.

– Vi ser ett intresse redan nu från grannkommunerna att vilja hit till Luleå. Jag kan tänka mej att föräldrar som pendlar till Luleå kan vilja ha lite extra tid med barnen på morgonen och och hämta dem lite tidigare närmare jobbet.

Finns det plats på förskolorna i Luleå om det kommer extra barn?

– Vi tror att vi kan tillhandahålla ganska så många platser som det ser ut nu. Men blir det en stor anhopning så kan det bli så att de inte får den förskola de vill. Det är kö till vissa förskolor i Luleå redan nu.

I Luleå är man idag garanterad en förskoleplats inom tre månader från sin anmälan.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se