Unikt vattenprov i Torneträsk

Det omtalade Craig Venter-institutets genforskarteam, som åker runt på världshaven och tar vattenprover för att studera biologiskt liv, har under sitt besök i Norrbotten förra veckan för första gången någonsin tagit prover i sötvatten.

Forskarteamets besök på våra breddgrader var dels för att undersöka Bottenvikens unika bräckta havsvatten, men framför allt var målet att för för första gången ta ett vattenprov i en av de stora betydande sötvattenskällor som förser världshavet med mikrobiologiskt liv. Proven som togs i Torneträsk ska nu analyseras.

Håkan Sjunnesson, SR Norrbotten
hakan.sjunnesson@sr.se