Laxbeståndet ska säkerställas

Laxbeståndet i Östersjön och de norrlänska älvarna ska säkerställas. Det är en del av de åtgärder som Naturvårdsverket föreslår i sin rapport om Sveriges åtaganden i den gemensamma räddningsaktionen för Östersjön.

Målet med planen för de berörda länderna är att uppnå god ekologisk status till år 2021.

Den internationella aktionsplanen för Östersjölaxen bör ses över och uppfödning och utsättning av lax och havsöring ska utvecklas för att säkerställa den genetiska mångfalden, står det i rapporten.

Och såväl nutida som historisk förekomst av lax och havsöring i älvarna ska kartläggas för att bedöma platser och åtgärder för återintroduktion av dessa.

Fortfarande årtstår dock en stor del av finansieringen till åtgärderna.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se