LKAB vill borra under centrala Kiruna

LKAB har lämnat in en ansökan till Bergsstaten om att undersöka malmen under stora delar av centrala Kiruna. Exakt hur malmkroppen sträcker sig under centrala staden är fortfarande okänt.

Det är de nu pågående undersökningsborrningarna som visar att malmen fortsätter i nordlig riktning.

- Malmen som vi har under Kiruna har inte undersökts ordentligt, den som är under centrala delen av Kiruna. Vi ser inget slut på malmen när den går norrut mot den huvudnivå som vi bygger på 1 365 meters nivå, säger Göran Olovsson som är LKAB:s verksamhetschef för stadsomvandlingen i Kiruna.

Undersökningarna som pågår går fram till Adolf Hedinsvägen. Det nya området som ansökningen gäller är området Norrmalm och norrut. Det är områden med många bostäder.

- Vi ser också att vi har malm som går in under staden, säger han.

Borrningarna sker på 1 600 - 1 700 meters djup och enligt LKAB så får fortsatta undersökningar inga konsekvenser för befolkningen i samband med borrningen som sker under jord.

- Det innebär alltså att vi kommer att fortsätta borra från den befintliga orten som vi idag har drivit in under staden som går in mot Adolf Hedinsvägen. Eventuellt kommer den orten att förlängas ännu längre norrut och vi kommer att borra därifrån, förklarar Göran Olovsson.

Ett undersökningstillstånd från Bergsstaten kan beviljas tidigast 10 augusti i år och därefter kan en plan för ett borrprogram göras, något som kan ta flera år. Det här nya området som LKAB vill undersöka är en fortsättning på Kirunas huvudmalmkropp.

- Det är därifrån som vi ser att malmen fortsätter och är öppen, vi ser inte slutet. Det är därför vi fortsätter att göra den här undersökningen, säger Göran Olovsson.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se