Bra jämställdhet på länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Norrbotten har uppnått goda resultat när det gäller jämställdhet. I en mätning av svenska myndigheter tillhör Länsstyrelsen de bästa, bland annat när det gäller kvinnliga chefer och jämställda löner.

– Jag är mycket nöjd med resultatet. Vi visste redan när vi lämnade in svarsunderlagen till nyckeltalen att vi har en god jämställdhet i chefsled och medarbetarled. Det är ett perspektiv som vi haft med i rekryteringssammanhang under flera år, säger länsstyrelsens personalchef Susanne Nilsson.

Bakgrunden är att regeringen beslutat om ett treårigt program för att öka antalet kvinnliga chefer och experter i den statliga sektorn och minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Länsstyrelsen är en av tio deltagande myndigheter och hamnar på siffran 142 i en så kallad jämställdhetsindex, där medianvärdet är 107.

– Orsaken är en medvetenhet från högsta ledningen och i hela organisationen att sträva efter att ha en jämställd arbetsplats. Jag anser att länsstyrelsen idag är en jämställd arbetsplats, säger Susanne Nilsson.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se