Boliden provborrar i Lavergruvan

Just nu genomför Boliden provborrningar i den gamla gruvan i Laver, nordväst om Älvsbyn och syftet är att få reda på om kopparfyndigheten är brytvärd med dagens teknik.

– Vi vill få reda på hur bred fyndigheten är och om den är lönsam att bryta, trots låg kopparhalt, säger Bolidens prospekteringschef Pierre Heeroma.

Boliden startade gruvbrytning i Laver 1936, men la ned produktionen bara efter tio år på grund av dålig lönsamhet. Men med dagens teknik och de relativt höga kopparbriserna skulle fyndigheten kunna vara brytvärd. I höst väntas resultatet av provborrningarna och om de visar att gruvan kan öppas igen, så är kommunalrådet Bill Nilsson (S) i Älvsbyn nöjd.

– Det låter väldigt hoppfullt att man har detta intresse. Om det blir gruvbrytning så skulle det innebära arbetstillfällen och det skulle betyda väldigt mycket för vår kommun, säger han.

En poäng i sammanhanget är att Älvsbyns kommun kräver att Boliden sanerar Laverområdet efter den tidigare gruvbrytningen. Det handlar bland annat om ett stort sandmagasin, som läcker bland annat svavel och koppar.

– Det är klart att det inte kan lämnas hur som helst, utan det som är fel och har brister måste ju rättas till, säger Bill Nilsson.

                                    Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se