Teknikbranschen blomstrar i Malmfälten

Det råder närmast högkonjunktur för småföretagen i teknikbranschen i Malmfälten. Varsel har tagits tillbaka, återanställningar har skett och företagen söker nu efter arbetskraft.

– I princip har alla fyllda orderböcker. Man har tagit tillbaka de varsel som har legat och man har inte kapacitet att räkna riktigt på alla förfrågningar som kommer in, säger Sven-Erik Svensson företagare i Gällivare och suppleant i teknikföretagens samarbetsgrupp i Malmfälten.

Det är främst de småföretag inom verkstadsbranschen som jobbar mot basindustrin, gruvföretagen LKAB och Boliden, som i stort sett inte alls drabbats av lågkonjunkturen. I stället saknas arbetskraft.

– Man hyr in via bemanningsföretag, till exempel från Polen eller Baltikum för att kunna fullfölja de åtaganden man har, säger han.

Är det för mycket att säga att det råder högkonjunktur hos teknikföretagen och framförallt verkstadsföretagen i Malmfälten?

– Som man ska tolka det så tror jag man kan säga det. Därför att när varslen lades under hösten och vintern då talades om att gå tillbaka till en mer normal bemanningsnivå. Men nu ligger vi på en betydligt högre bemanning än under vintern och våren, så jag tror man kan säga att det är högkonjunktur fortfarande, säger han.

Hur många företag är det vi pratar om?

- Det är ett tjugotal ungefär, större och mindre företag. Från ett par anställda och upp till 100 anställda eller något i den stilen, säger Sven-Erik Svensson.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se