Inget intresse för solbidrag

Det har inte kommit in en enda ansökan från Norrbotten om statligt stöd till installation av solceller och det trots att det finns 150 miljoner att tillgå under tre år hos Energimyndigheten.

Söderut är intresset mycket stort och Linus Palmblad, som är handläggare på Energimyndigheten, anser att solceller är något även för företag, kommuner och enskilda i norr.

– Solstrålningen är inte så dålig långt norrut trots allt. Det är ganska jämt fördelat i Sverige och utmed kusterna är det bra solinstrålning. De långa sommardagarna i norr innebär också mycket sol.

Den som vill installera solceller kan få bidrag med upp till 60 procent av kostnaderna för både materiel och arbete. Det maximala stödbeloppet är två miljoner kronor per byggnad och stödet utgår från första juli i år till sista december 2011.

Men inga ansökningar har alltså ännu kommit in från Norrbotten och inte heller från Västerbotten, däremot några från Västernorrland och Jämtland. Ännu längre söderut är intresset stort. Över 100 ansökningar har lämnats in till Energimyndigheten på sammanlagt 100 miljoner kronor och bäst är man i Jönköping, där ansökningar för 48 miljoner lämnats in.

Nu satsas det mycket på vindkraften i Norrbotten och frågan är om solceller kan konkurrera med den.

– Nej, i dagsläget är solceller ett dyrare sätt att alstra el än vindkraft och det är därför som detta stöd har införts för att vi ska lära oss tekniken och på så sätt göra det billigare och på sikt bli lönsamt.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen.sr.se