Rovdjur stoppar renkött till utlandet

Regeringen har i samband med att Sverige tagit över ordförandeskapet för EU satsat på att markandsföra renkött och annan svensk mat i utlandet.

Men Polaricas VD Tommy Innala i Haparanda ser inte några möjligheter att exportera renkött, eftersom det är ont om det på det på grund av rovdjurstrycket. Något som han till och med ser som ett hot mot hans företag:

– Vi är verkligen bekymrade. De sista två, tre åren så har vi varit nödsakade att dra i handbromsen vad gäller en del nyinvesteringar. Hos oss så taxerar vi rovdjuren som våran största konkurrent. Vi till och med kan uttrycka oss som det är ett hot mot våran framtid.

Tommy Innala ser visserligen mycket positivt på regeringens satsning på att marknadsföra renkött och annan svensk mat, men han menar att innan man satsar på att marknadsföra renkött måste man minska på rovdjuren.

Bland annat har Jiingevaerie sameby i år förlorat närmare 60 procent av årets kalvar till rovdjuren. Och flera andra samebyar har liknande problem.

– För våran del är vi verkligen bekymrade över hur tillgången kommer att vara i framtiden med rovdjurstryck. Vi har många renägarbyar som verkligen har stora problem. Jag tror att man måste diskutera den frågan mycket, mycket mer innan man pratar om alltför stora exportsatsningar. Nog skriver vi i våra markandsförningsböcker att det är vår hemmamarkand som kommer att prioriteras med den begränsade tillgång på kött som vi har.

Anna-Maria Ahlén, Sameradion
anna-maria.ahlen@sr.se