Kranen får inte rivas

Den gamla kranen i Luleås Södra hamn ska byggnadsminnesförklaras och får inte rivas. Det har länsstyrelsen kommit fram till i sin utredning. ”Det här är en av få kranar som finns kvar av en typ som funnits i princip varje svensk hamn”, säger Jeanette Aro, antikvarie på länsstyrelsen.

Luleå kommuns tekniska nämnds arbetsutskott beslutade om att riva den gamla hamnkranen eftersom den i dag är i ganska dåligt skick och är dyr att underhålla. Dessutom finns andra planer för hamnområdet där kranen upplevs som ett hinder. Men beslutet har mött starka protester från Luleåborna som uppfattar den som en stark symbol för staden.

– Den representerar det moderna industrisamhället och är även en viktig symbol i Luleås stadsbild och för Luleå som sjöfarts- och industristad. Den är ju kopplad till järnverkets etablering, säger antikvarien Jeanette Aro på länsstyrelsen som alltså föreslår att kranen byggnadsminnesförklaras och skyddas från rivning.

Ägaren Luleå kommun har nu tre månader på sig att yttra sig till länsstyrelsen och komma med eventuella ersättningsanspråk.

André Pettersson, SR Norrbotten
andre.pettersson@sr.se