Socialchef får kritik

Socialchefen i Jokkmokks kommun tillbakavisar den fackliga kritiken från huvudskyddsombudet om att man inte låtit anställda och skyddsombud medverka i riskbedömningarna inför planerade personalneddragningar.

Socialchefen anser till skillnad från skyddsombudet att riskbedömningarna genomförts enligt reglerna. Det framgår av ett yttrande från socialchefen till Arbetsmiljöverket.