Max fick rätt i Hovrätten

Hovrätten gav hamburgerföretaget Max rätt mot sin konkurrent Frasses i Luleå.
För tio år sen överlät Max en restauranglokal i centrala Luleå till en ny ägare under förutsättning att det skulle bli ett konstgalleri där. Enligt Max var köparen bulvan åt Frasses, men Frasses har hela tiden hävdat att så inte var fallet. Hovrätten har nu gett Max rätt till skadestånd och ersättning för rättegångskostnader på sammanlagt drygt 3 miljoner kronor. Frasses advokat Erik Widman säger att han är besviken och förvånad över domen eftersom Hovrätten inte talar om vilken rättsregel som använts som grund för beslutet. Erik Widman ska begära prövningstillstånd i Högsta Domstolen för att upphäva domen.