Stopp för inhyrd personal

Landstingsstyrelsen beslutade idag att införa stopp för inhyrda sjuksköterskor från den 15 oktober
Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka och en prognos visar att kostnaderna blir drygt 92 miljoner för det här året jämfört med 76 miljoner i fjol.