Försenad start för tågtrafik dagtid

Först till våren kommer passagerarna att kunna åka tåg på dagtid i de nordliga delarna av Norrland. Den 13 oktober skulle dagtrafiken ha startat enligt den uppgörelse som Rikstrafiken träffat med tågbolaget Connex.
Den statliga upphandlaren Rikstrafiken har i samråd med Länstrafiken i Norrbotten och Västerbotten samt tågbolaget Connex fattat beslut om att skjuta upp starten för dagtågstrafiken till våren på den 60 mil långa sträckan mellan Kiruna och Umeå. Det främsta skälet till förseningen är att de passagerarvagnar som skulle sättas in i trafiken inte håller måttet. Bättre vagnar krävs Connex ska under hösten presentera ett förslag som innebär att bolaget hyr in moderna motorvagnar eller att bolaget visar hur de äldre vagnarna skall anpassas så att de klarar att tillgodose exempelvis funktionshindrades behov. Avtalet med Connex gäller till och med tidtabellsskiftet i juni 2008, med möjlighet till förlängning 1-3 år. Kostnaden för trafiken är cirka 2,2 miljoner kronor per år. Kiruna-Umeå Connex har åtagit sig att köra en tur i vardera riktningen med tåg på sträckan Kiruna-Umeå samt anslutningståg till och från Luleå i Boden med två turer i vardera riktningen. Dagtrafiken är en komplettering till den nattågstrafik som Connex tog hem i konkurrens med Tågkompaniet, som svarat för trafiken de senaste åren. Resan mellan Kiruna och Umeå är drygt 60 mil. När tågtrafiken kommer igång kommer restiden att bli drygt sex timmar. Den snabbaste bussförbindelsen mellan de två Norrlandsstäderna tar drygt nio timmar.