Kommunanställda vidareutbildas

Nu ska kommunställda vidareutbildas för att trygga sina jobb och minska ohälsan. Det är fackförbundet Kommunal och Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, som deltar i satsningen i Älvsbyn, Kalix, Gällivare och Bodens kommuner.
CFL arbetar för att utveckla vuxenutbildningen i arbetslivet. Idag har flera anställda dolda kunskaper och de kunskaperna ska nu tas tillvara genom utbildningen. Så till exempel Älvsbyns kommun ska utbilda en del anställda i demensvård, eftersom behovet finns. Utbildningen sker både under arbetstid och fritid. De ansvariga hoppas med det här projektet kunna utbilda deltidsanställda så att de kan få heltidsjobb. Att sjukskrivna rehabilitera sig och att förser kommunerna med lämplig arbetskraft inom bristområden. Christina Lindberg vid Nationellt centrum för flexibelt lärande säger att utbildningen har fördelar framför det vanliga gymnasiet genom att den kan ske på arbetsplatsen och utifrån de anställdas behov.