Föreslaget prisstöd kan medföra stora konsekvenser

Den föreslagna sänkningen halveringen av prisstödet till rennäringen kommer att få biologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Det säger man på Svenska samernas riksförbund, SSR, som idag uppvaktar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Det var i budgetpropositionen som regeringen föreslog att slaktstödet för rennäringen skulle minskas. Förslaget innebär att prisstödet för ett vuxet djur skulle minskas från 9 kronor till 4,50. För renkalv skulle stödet minskas från 14,50 till 7,25, alltså en halvering. Enligt Jörgen Bohlin, förbundsjurist vid Svenska samernas riksförbund, SSR, skulle det medföra stora negativa konsekvenser för rennäringen, - Viljan att slakta kommer att minska, vilket innebär att tillgången på renkött kommer att minska och priserna kommer att stiga. Minskad slakt innebär också större renhjordar och med det ett ökat markslitage. Lägg till det att renägarna tappar 10 miljoner i intäkter. Då inser man vidden av förslaget, säger SSRs förbundsjurist Jörgen Bohlin.