Genombrott för Accras höghållfasta stål

Teknikföretaget Accra i Öjebyn utanför Piteå har fått ett genombrott i Europa för sitt höghållfasta stål för bilindustrin. Det är den brittiska underleverantören till bilindustrin, Wagon plc, som nu går in och köper 20 procent av Accra för 31 miljoner kronor. Samtidigt får Wagon en tidsbegränsad exklusiv licens för Accras teknik i Europa. Det här uppger tidningen Ny Teknik.
Accra startades 1994 som en avknoppning från specialstålföretaget SSAB Hardtech i Luleå och har idag 29 anställda. Grunden för företaget är en speciell teknik som gör borlegerat stål lättare, starkare och billigare än samma delar i aluminium. Sedan tidigare har Accra ett avtal med en annan stor underleverantör till bilindustrin, amerikanska Pullman Industries.