Turbulens vid Samernas utbildningscentrum

Styrelsen för Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk sa i går nej för andra gången till att medverka i utbildningen av Laponiaguider. Det här fick styrelseordförande Kerstin Kemlén att avgå med omedelbar verkan. Även Sven Holmqvist, som representerar Jokkmokks kommun i styrelsen, har lämnat sin plats till förfogande.
Sven Holmqvist är missnöjd med hur styrelsen har hanterat frågan. - Styrelsen i sin helhet har åsidosatt sitt primära mål. Nämligen att bedriva utbildning och inte politik, säger Sven Holmqvist, till Sameradion. Det är Jokkmokk och Gällivare kommuner som tillsammans med staten satsar nio miljoner kronor på att utveckla turismen i Laponia området. Utbildningen av turistguider är en del av projektet. Samernas utbildningscentrum fick förfrågan om de kunde ta hand om delar av utbildningen, men styrelsen sa nej. Anledningen är att utbildningen av Laponiaguider har fått mycket häftig kritik från samebyarna i området som krävt att utbildningen läggs ner och att Samernas utbildningscentrum inte befattar sig med utbildningen. Trots det negativa beskedet från styrelsen har styrelseordföranden Kerstin Kemlén, i rektorns frånvaro gått in i personalens ställe och i skolans namn, och lämnat en offert på utbildningen till Laponiaprojektet. Hon har också kontaktat utomstående lärare. Ett agerande som har väckt upprörda känslor både bland personalen och övriga styrelseledamöter. Det var också anledningen till att styrelsen hade kallat till möte igår. Man ville reda ut styrelseordförande Kerstin Kemléns agerande och majoriteten i styrelsen beslutade att inte godkänna hennes vidtagna åtgärder för att skolan skulle delta i utbildningen. Det beslutet fick Kerstin Kemlén att avgå med omedelbar verkan. Även Sven Holmqvist, som representerar Jokkmokks kommun i styrelsen, lämnade sin plats till förfogande. För han stödjer Kerstin Kemlén och tycker inte att hon agerat felaktigt när hon struntade i att styrelsen sagt nej till utbildning av Laponiaguider. - Styrelsen äger rätt att driva vilka frågor man tycker, säger Sven Holmqvist. Även om styrelsen har sagt nej tidigare? - Ingen beslut är för evigt. Man kan alltid pröva olika beslut. Våra primära mål är att bedriva utbildningar och en kreativ ordförande försöker att hitta lösningar, säger Sven Holmqvist.
Sameradion