Billigare renkött väntas i vinter

Sänkt prisstöd och stora lager i Finland gör att tillgången på renkött kommer att vara ovanligt stor i vinter, med prisfall som följd. Men redan nu har slakterierna fullt upp.
Några bra somrar har gjort att det fötts ovanligt mycket renkalvar och det gör att redan nu slaktas mellan 10-20 procent mer, jämfört med motsvarande tid förra året. Trots det kan det bli en stor anstormning mot renslakterierna senare i år. I regeringens budgetproposition föreslås en halvering av slaktbidraget till renägarna. - Det här innebär troligen att många renägare kommer att slakta mer under det här året, när det gamla prisstödet finns kvar, säger Tom Lundberg, vd vid Arvidsjaur Renslakt. För renslakterierna kan det betyda mycket jobb under årets två sista månader. Normalt räcker slaktsäsongen en bit in på våren, men risken finns att de flesta väljer att slakta innan årsskiftet. Det kan alltså bli en bra tillgång på kött som kan pressa ner priset i konsumentledet. Dessutom finns det idag stora lager av osålt renkött på den finska marknaden. - Kommer det köttet över till Sverige för att säljas så kommer sannolikt priserna att sjunka med upp till 20 procent, säger Tom Lundberg.