Eriksson tar över efter Korsås

Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson har av regeringen utsetts till ny kontaktman för bil- och komponenttestv erksamheten i övre Norrlands inland. Han tar över stafettpinnen från regeringens särskilde förhandlingsman, Carl Johan Korsås.