Restprodukter från skogen räddar miljön

Europas länder skulle kunna nå sina klimatmål genom en ökad användning av rester från skogsavverkningar. Den slutsatsen presenterades av Pekka Kauppi, professor vid Helsingfors Universitet.
Pekka Kauppi har tillsammans med 150 andra vetenskapsmän över hela världen arbetat med en rapport om globala skogsfrågor för United Nations University. Kartläggningen har skett i samarbete med Finnish Forest Research Institute och European Forest Institute. Rapporten visar att man genom att använda en tredjedel av de kvarlämnade hyggesresterna inom EU skulle länderna minska koldioxidutsläppen med fyra-sex procent. Det motsvarar 8 miljoner ton olja eller den kvantitet som används i Irland, Finland och Danmark tillsammans.