Besparingar i Kiruna

Kiruna kommun tvingas till besparingar i storleksordningen 20 miljoner för att få nästa års budget i balans.
Kommunledningen i Kiruna bedömer att det också är nödvändigt med ett litet plus för att kompensera för det nya skatteutjämningssystem som är på gång. Detta sammantaget får konsekvenser för den kommunala verksamheten enligt kommualrådet och kirunapartisten Lars Törnman. - Det är klart att det kommer att märkas, som kommunerna ser ut idag i Norrbotten som har sparat under ett stort antal år så märks ju varje krona mer och mer när man tar bort av verksamheter, säger han. Äldreomsorgen och skolan är två områden som det värnas om när det nu ska till besparingar i Kiruna enligt Lars Törnman. Kommunfullmäktiges arbetsutskott har nu i dagarna budget- och bokslutsberedning och arbetar med nästa års budget. Konkreta sparförslag ska tas fram och även om inget är klart än så finns det signaler om att kommunkontoret kommer att få ta en del av besparingarna. Men den stora frågan är var ska resten av besparingarna tas ut. Först om några veckor, när konkreta sparförslag tagits fram, väntas politikerna i Kiruna kunna ge svar på den frågan.