Stora klasser oroar i Gällivare

Lärarförbundet vill se en stabil och långsiktig lösning när Gällivare kommun tvingas lägga ned en av skolorna i tätorten. Det finns en oro för att klasserna blir större i samband med en skolnedläggning. Något som lärarförbundet inte kan acceptera i en redan pressade arbetssituation för lärarna.
Långtidssjukskrivningarna bland lärarna i Gällivare är nu tio procent och har ökat den senaste tiden. -Det beror dels på att klasserna blir större och att kraven på lärarna ökar. Vi kan inte acceptera att klasserna blir större. Lärarna är ofta ensamma i en klass med 30 elever och kan inte ge en individuell undervisning till varje elev, säger Rolf Spett ordförande i Lärarförbundet i Gällivare.