Färskvatten till korna

På Räddningstjänsten säger insatsledare Tommy Lindvall att oljesaneringen efter läckaget i Laxede kraftstation i Luleälven pågår i Svartlå, tre mil uppströms Boden och saneringen sker med sugande länsar och med slamsugare.
Men en del olja har ändå runnit igenom länsarna och är nu tre kilometer nedströms Svartlå. Oroliga invånare längs älven har hört av sig till Räddningstjänsten för att få veta om de kan dricka vattnet från sina privat grävda ytvattenbrunnar och Tommy Lindvall säger att det går bra, så länge det inte smakar olja. Vatten är inte farligt att dricka, säger han och han tror inte heller att någon olja hamnar i brunnarna, eftersom de är djupt grävda. När det gäller korna, som betar längs älven, så har Räddningstjänsten kört färskt vatten till dem, både igår och idag.