Begränsad tillgång på vatten i Gäddvik

Med anledning av oljeutsläppet i Lule älv uppmanas abonnenter anslutna till vattenverket i Gäddvik att vara sparsamma med vattnet. Det är alltså inte farligt att dricka men bör användas sparsamt eftersom inflödet till vattenverket i Gäddvik är avstängt.
Rekommendationerna gäller för de närmaste dagarna och till vidare information ges. Cirka 60 000 abonnenter som berörs av rekommedationerna gällande vattenverket i Gäddvik.