Lyckad integration i Gällivare

Gällivare har lyckats bra med integrationen av flyktingar och asylsökande. Det råder samstämmiga uppgifter om det från flera håll. En orsak kan vara att de asylsökande bor med svenska grannar i olika bostadsområden.
Inte många men ett tiotal flyktingar med uppehållstillstånd har valt att stanna kvar i Gällivare för att skapa sig en vardag med arbete eller studier. - Människorna här är så snälla och hjälpsamma, tycker Marion Hussein, från Somalia som valt att stanna i Gällivare. Invånarna i Gällivare anses hjälpsamma och välkomnande och helt enkelt snälla. Historiskt sett är Gällivare också en invandrarort. Laila Furskog från föreningen Vänner utan gränser tror föreningen har stor betydelse för de asylsökande. - De vet att vi ställer upp, säger hon.