Luleåprofessor får mothugg från Göteborg

Luleåprofessorn Bo Nordell får inte helt oväntat kritik för sin utmanande teori om jordens uppvärmning. Nordell har räknat fel, anser Christian Azar, professor i hållbara energisystem vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Det var i förra veckan som Bo Nordell framförde sin teori i Norrbottensnytt - att det är själva värmen när vi eldar olja, kol och kärnbränsle, som gör att jorden blir varmare. Men det är en teori som går på tvärs mot vad de flesta forskare tror - att det är koldioxiden, som släpps ut i atmosfären när vi eldar med fossila bränslen, som orsakar jordens uppvärmning. Göteborgsprofessorn Christian Azar anser att Nordell har räknat fel. - Värmen från förbränningen är helt enkelt för liten för att kunna förklara temperaturökningen på jorden, säger Christian Azar. Han anser att det är utsläppen av växthusgasen koldioxid, som orsakar problemet därför att den hindrar framförallt solvärmen från att lämna jorden. Vi får en växthuseffekt. På en punkt är han dock ense med Bo Nordell, och det är om vad som måste göras för att stoppa uppvärmningen av jorden och de klimatförändringar som det medför. - Vi måste minska användningen av fossila bränslen och gå över till förnyelsebara energikällor, säger Christian Azar.