Brist på cytodiagnostiker

Inom några år kommer det vara akut brist på cytodiagnostiker i Norrbotten. Det för att väldigt många kommer gå i pension inom några år och långt i från lika många utbildar sig. Kia Karlman, verksamhetschef för labratoriemedicin vid Sunderby sjukhus ser dystert på framtiden om inget händer.
I ett rum vid Sunderby sjukhus har norrbottens cytondiagnostiker konferens. De är knäpptysta och kollar koncenrarerat in i varsitt mikroskop. Medelåldern är hög. De flesta närmar sig pensionsåldern. Cytaodiagnostiker är specialister som analyserar provsvar från cellprovstagningar. Prov man tar för att upptäcka cancer. För att bli cytodiagnostiker måste man fortbilda sig under ett år från yrket som biomedicinanalytiker. Dyrt och lång väg till utbildningsorter Eftersom det är landstinget som betalar utbildningen är beslutet om att vilja vidareutbilda sig beroende både av viljan att vara borta från Norrbotten i ett år och att få loss pengar från landstinget. Utbildningen finns idag bara i Stockholm och Malmö. I fjol tackade de sökande från Norrbotten nej till utbildningen, eftersom de bara erbjöds 70 procent av lönen. Om bristen på cytodiagnostiker inte åtgärdas kommer läkare i Norrbotten bli tvungna att skicka cellproven ner till Umeå för analys. Dessvärre kommer cytodagnostiker bli en bristvara i hela landet, så troligtvis kommer det inte finns tillräckligt med personal i Umeå heller. Enligt Kia Karlman har man från ladstingets sida varit dålig på att marknadsföra yrket.