Nya rön om Norrbottens historia

Nu visar ny forskning att den första invandringen i norra Sverige efter istiden även kan ha skett från Finland. Tidigare har man haft uppfattningen att folk kom främst från väster och söder. Men Anders Olofsson, vid Umeå universitet, redovisar nya rön i sin avhandling.
Anders Olofsson har undersökt den nyss utgrävda boplatsen Dumpokjauratj utanför Arjeplog - den hittills äldsta säkert daterade boplatsen i Norrland. I samband med utgrävningarna har man gjort fynd av skifferredskap som visar att invandring skedde även från Finland eller att man på annat sätt hade kontakter mot Finland. Men man har också hittat föremål som tyder på kontakt med andra samtida stenålderskulturer i Skandinavien. Invandring från flera håll Inlandsisen låg kvar som längst i norra Sverige och försvann för 9 000-10 000 år sedan. Vid den här tiden var andra delar av Norden, runt omkring isen, redan isfria och befolkade. Norrland var alltså öppet för kolonisation från alla håll och det är troligtvis därför det förekommer en "mix" av kulturdrag i de äldsta norrländska boplatserna. Idag ställs frågan om vem som var här först och vem som har rätt till marken, inte minst i dom pågående renbetesprocesserna. Men Anders Olofsson säger att hans forskning inte ger några svar på den frågan.
Thomas Sarri, Sameradion