Oljeläckaget anmält till åklagare

Bodens kommun gjorde på tisdagen en muntlig anmälan av oljeutsläppet i Luleälven till miljöåklagaren Lars Magnusson. Enligt Vattenfall var det en kombination av konstruktionsfel och mänskligt misstag som ledde till att ett par tusen liter giftig olja rann ut i älven.
Åklagaren kommer nu att utreda om det har brustit i Vattenfalls kontrollprogram eller om utsläppet orsakats av brister i säkerhetssystemet. Christer Ljunggren, anläggningschef på Vattenfall Vattenkraft menar att det var en kombination av ett konstruktionsfel och en kommunikationsmiss mellan två inhyrda entreprenörer som orsakade olyckan Kraftverket byggs om Det mänskliga misstaget innebar att oljan leddes ut i vattnet i stället för att hamna i en förvaringsgrop där den skulle kunnas tas om hand. Laxede kraftverk byggs nu omgående om för att förhindra liknande utsläpp. - Vi ska också inventera Vattenfalls samtliga kraftverk för att försäkra oss om att det inte finns något liknande konstruktionsfel på ytterligare något kraftverk, säger Christer Ljunggren. Saneringsarbetet fortsatte idag på älven. Med hjälp av sågspån och medel som får oljan att klumpa ihop sig försöker man nu ta upp den tunna oljefilmen från vattnet. Oljans framfart i älven stoppad - Vi bedömer att oljan inte längre utgör någon allvarlig miljöfara. Enligt besked från leverantören rör det sig inte om en syntetisk hydraulolja, utan om en mineralolja som är mindre miljöskadlig, säger räddningschef Bengt Nilsson vid räddningskåren i Bodens kommun. Nu lättar man också på restriktionerna vad gäller privata brunnar. - Vatten från brunnar kan användas som vanligt om man inte känner någon lukt eller ser missfärgningar i vattnet som kan komma från oljan, säger Bengt Nilsson.