Ny inriktning hos arbetsförmedlingarna

Nu ska arbetsförmedlingarna ändra arbetssätt från att idag mest ägna sig åt att skaffa jobb åt arbetslösa till att ordna arbetskraft till företagen. Anledningen är att många människor går i pension inom dom närmaste åren och näringslivet behöver mycket arbetskraft.
Arbetsförmedlingarna kommer i fortsättningen att ha mycket närmare kontakter med arbetsgivarna än hittills, säger länsarbetsdirektör Lena Liljebäck: Vid en stor tvådagarskonferens i Piteå har nästan alla arbetsförmedlare i Norrbotten och Västerbotten, omkring 750 personer fått information om den nya inriktningen, som presenterades av Arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör Anders L Johansson. Det var den första konferensen i landet och ska följas av fler och meningen är att alla arbetsförmedlare nu ska satsa sina resurser mer mot företagarna. Anledningen är att massor med människor, eller 40 000 i Norrbotten, lämnar arbetsmarknaden fram till 2015 eftersom de går i pension. Det handlar om alla 40-talister, som måste ersättas med yngre arbetskraft och risken är stor att företagen inte får tag på tillräckligt med folk, om inga motåtgärder sätts in. Det är det AMS nu gör. Arbetsförmedlarna ska ta reda på villka människor, som företagen behöver och sedan ska utbildning av de arbetssökande riktas direkt mot företagen. Samtidigt ställs krav på dom arbetssökande att de ska bli mer aktiva att söka jobb bland annat via bland annat Internet och telefon. Frågan är då om det går att klara efterfrågan på arbetskraft i Norrbotten, när 40 000 personer går i pension: