Utsläpp vid Billerud i Karlsborg

Vid tretiden i natt upptäcktes en läcka i en tank med råtallolja vid Billeruds pappersbruk i Karlsborg utanför Kalix.
- Utsläppet bedöms som begränsat och bara en mindre mängd olja har läckt ut i omgivningen, säger Stina Blombäck, brukschef på Billerud - Karlsborg. Under morgonen har man varit ute med båt och kontrollerat vattnet utanför fabriken. Enligt Stina Blombäck har man inte hittat någon olja, förutom enstaka klumpar. För säkerhets skull har man dock lagt ut ytterligare en läns i vattnet utanför fabriken. Räddningstjänsten sanerar nu den olja som läckt ut.