Framgångsrik oljesanering i Luleälven

Saneringsarbetet med att ta upp oljan i Luleälven går mycket bra tack vare det fina vädret, uppger räddningstjänsten i Boden.
Det var i fredags som 2000 liter olja läckte ut i vid Laxede kraftstation ovanför Boden. Sedan dess har räddningstjänstens personal arbetat för högtryck för att få upp oljan ur älven. Bengt Nilsson, chef vid räddningstjänsten i Boden säger att om det fina vädret håller i sig kommer saneringsarbetet att vara klart till helgen. Han säger vidare att oljan är en mineralolja som kommer att brytas ner av sig själv under vintern. - Det har varit ett mäkta arbetet eftersom det varit kallt och mörkt och dessutom är det rätt strömt i älven. Personalen har gjort ett enormt arbete och vissa dygn har vi arbetat dygnet runt säger Bengt Nilsson.