Giftigt kvicksilver på bangården i Luleå

Banverket har hittat metalliskt kvicksiler på bangården i Luleå. Föroreningen som troligen härör från 30-talet uppdagades av personalen i samband med grävarbeten för ett nytt kabeldike.
När Banverket produktions personal gjorde upptäckten av kvicksilver stoppades allt arbete direkt och kommunen som är tillsynsmyndighet kontaktades. Sedan dess har arbetet med att analysera föroreningen pågått. Resterna av det gamla kvicksilvret låg i en kista som hittades när man grävde ett kabeldike längs det ena spåret på bangården i Luleå. Fördelen med den plats där fyndet gjordes är att jorden enligt Banverket har förhindrat kvicksilvret att rinna ner till berggrunden. Däremot kan det ha spritt sig i sidled. Något som man försöker analysera idag. Enligt giftinformationscentralen är metalliskt kvicksilver den form av kvicksilver som utgör minst risk för förgiftning, men det är ändå inte ofarligt om det hanteras på fel sätt. Formen kan jämföras med den typ av kvicksilver som finns i termometrar. Stig Sörlin är miljöhandläggare vid Banverket region nord och säger att föroreningen på bangården i Luleå inte är farligt för grundvattnet eller allmänheten. Föroreningen kommer troligtvis från blink- och signaldon som byggdes på 30-talet. Kvicksilvret fanns då i ampuller som styrde signalsystemet. Ampullerna togs bort i vissa fall vid ombyggnationer från 50-talet och framåt då man istället installerade elektriska signalsystem, men fortfarande kan de gamla signalsonen finnas kvar här och där. Det är dock oklart var exakt de finns idag. - Det finns inga ritningar, utan vi får förlita oss på vår gamla personal när vi spårar dessa gamla signaldon, säger Stig Sörlin. Han påpekar också att samma hantering av materialet inte skulle kunna äga rum idag. Anledningen är att man idag har ett helt annat synsätt när det gäller miljöarbetet.