Orsaker till studentbrist kartlagda

Universitetet i Luleå är mer utsatt än övriga landet när det gäller det minskade antalet studenter till ingenjörsutbildningarna. Det konstateras i en ny rapport som nu presenterats.
Antalet sökande till ingenjörsutbildningarna vid universitetet i Luleå minskade i höstas med 35 procent jämfört med förra året. Det här gjorde att universitetsledningen tillsatte en utredning för att ta reda på orsakerna. Enligt utredaren Birgitta Stymne har intresset för tekniska studier minskat i hela landet men Luleå är mer utsatt än övriga landet. Det handlar till viss del om det geografiska läget eftersom allt färre unga är villiga att flytta för att studera på annan ort. Rekryteringen av studenter i länet räcker heller inte till för att fylla platserna. Hittills har universitetet rekryterat omkring 40 procent av studenterna i länet medan 60 procent kommit från andra delar av landet. - Universitetet måste bli bättre än man varit tidigare till följd av den allt hårdare konkurrensen, säger Birgitta Stymne.