Vattenprover analyserade

Luleå kommun har ännu inte öppnat råvattenintaget från Lule älv. Inte förrän efter helgen väntas intaget öppnas igen, efter att kommunen fått svar på de vattenprover som tagits.
Igår kom det första provsvaret på de vattenprover som tagits i älven. Enligt det första provet är oljehalten under mätgränsen, alltså väldigt låg, men kommunen väntar på resultat från ytterligare prover för att kunna säkerställa kvaliteten. Det var efter förra veckans oljeutsläpp från Laxede kraftstation som kommunen stängde av intaget från älven och uppmanade luleborna att vara sparsamma med dricksvattnet. Det är en uppmaning som fortfarande gäller, enligt Stefan Marklund, chef för avdelningen Väg och Vatten inom Luleå kommun. Enligt Marklund finns det dock ingen risk för att vattnet ska ta slut. Det som kan hända är att vattenkvaliteten blir sämre.