Minoritetsspråklag fungerar dåligt

I två år har minoritetsspråkslagen funnits och nu konstateras att den inte fungerar som den borde. Minoritetsgrupperna känner osäkerhet och har för dålig information för att våga begära att få använda sitt eget språk i kontakter med olika myndigheter.
I Norrbotten finns finskan, tornedalsfinskan och samiskan som minoritetsspråk. Demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin vill att alla kommuner upprättar ett minoritetspolitiskt handlingsprogram. Staten kan tänka sig att skjuta till mer pengar men framförallt att kontrollera att pengarna hamnar rätt. Lars-Anders Baer ordförande i sametinget vill ha ett samarbete över språk- och riksgränser när det gäller minoritetsspråken.