Fåglar utan oljeskador

Fåglarna i Luleälven nedströms Laxede kraftstation, där olja läckte ut i förra veckan, ser ut att ha klarat sig bra. Det säger Roger Söderström från Norrbottens ornitologiska förening.
Tillsammans med fyra andra ornitologer åkte Roger Söderström under lördag förmiddag längs båda sidorna av älven för att se om fåglarna skadats av oljan. -Vi såg flera fåglar - svanar, knipor. änder och gäss - men kunde inte se att någon av dem skadats av oljan säger ornitologen Roger Söderström.