Ecstacybruket ökar bland unga

Narkotikapolisens chef i Norrbotten, Hans Engren, är oroad över att drogen ecstacy ser ut att öka i popularitet bland ungdomarna. Dessutom oroas han över att det trots polisens stora beslag finns gott om narkotika på marknaden.
Även om tillgången på narkotika inte tycks sina hoppas Hans Engren att toppen är nådd och att en vändning ska ske på samma sätt som i landet övrigt, där man kan se en minskning av narkotikaflödet. - För att minska narkotikabruket är det viktigt att vuxenvärlden tar sitt ansvar, sätter gränser och tar tag i de ungdomar som är på väg in i narkotikabuket, säger Hans Engren. Stora beslag Det senaste året har polisens beslagtagit stora partier hasch och amfetamin i Norrbotten. I samband med vissa beslag har också anabola steroider förekommit. Tecknen tyder på att de tyngsta drogerna heroin och kokain är svåra att sälja i länet för att de är så dyra. Dödsdrog Narkotikans väg till Norrbotten går norrut genom Sverige och Hans Engren ser med oro på de dödsfall som den nya drogen fentanyl orsakat på västkusten och i Sundsvall. - Vi kan hoppas att de som är intresserade av att pröva fentanyl avstår när de får klart för sig att drogen orsakat flera dödsfall på kort tid, säger han.
Stig-Arne Nordström, SR Norrbotten