Mindre flygbuller i fjällvärlden

Nu vill de ansvariga myndigheter att flygtrafiken i fjällvärlden ska regleras ännu mera. Det är Luftfartsverket och Naturvårdsverket som i en gemensam skrivelse till regeringen föreslår att det ska införas flygförbud i samma områden där det i dag är skoterförbud.
Det handlar om de områden som kallas för regleringsområde A och B i fjällvärlden, exempelvis Kebnekaise, Sulitelma och Vindeln-Laisfjällen. Här är skotertrafiken starkt begränsad och nu föreslår de två myndigheterna att även flygtrafiken ska minskas. Men renskötseln kommer troligen att få dispens på liknande sätt som skotertrafik har i dag.