Kommuner saknar pengar för reformer

Kommunerna får allt större ansvar för att ta hand om till exempel handikappade men de får inga extra pengar för att sköta de nya uppgifterna. Detta får staten ofta kritik för i diskussionerna om kommunernas och den offentliga verksamhetens framtid, och det ska nu den nya ansvarsutredningen analysera.
Och Härjedalens socialdemokratiska kommunalråd Lennart Olsson tycker inte att den statliga finaniseringen fungerar. Ofta följer finansiering med en tid men avvecklas senare. Det mest tydliga exemplet på en dyr reform som kommunerna måste genomföra är lagen om LSS, lagen om särskilt stöd. Lagen ska garantera ett vettigt och värdigt liv även till de allra mest handikappade. Det är en krånglig lag med flera ansvariga och den är dyr för kommuenrna som ofta inte kompenseras: – Den svåraste framtidsfrågan för kommunerna är befolkningsfrågan, säger Lennart Ohlsson till Sveriges Radio Jämtland. Skatteunderlaget minskar, färre ska försörja fler gamla. Det är en svår fråga.