Inget beslut om fraktflyget i Luleå

Det blev inget beslut på måndagen om framtiden för fraktflygbolaget Kallax Cargo i Luleå. Luleå kommun har krävt besked innan den här månadens utgång om projektet ska fortsätta eller läggas i malpåse och besked väntas inom tre veckor.
Kallax Cargos styrelseordförande Robert Arendal är ändå fortfarande optimistisk om att satsningen i Luleå kommer att genomföras. Meningen med projektet är att flygbolag ska flyga gods från till exempel sydeuropa till Korea eller Japan och mellanlanda i Luleå för tankning. Det skulle bolagen spara mycket på i stället för att flyga de vanliga rutterna söderut. Luleå kommun och andra parter har också satsat stora summor på projektet, men hittills har bara ett fåtal plan utnyttjat Kallax. Ett skäl sägs vara att Ryssland inte tillåter överflygning av sitt territorium, men där tror Robert Arendal på en ändrad och mer positiv inställning från ryssarnas sida.