Rikstrafiken utreder flygets framtid

I början av november kommer Rikstrafiken att presentera ett utredningsförslag för hur dom statliga kostnaderna för flygtrafiken ska kunna minskas. I Norrbotten är det framför allt flygplatserna i Gällivare och Arvidsjaur som berörs av Rikstrafikens utredning.
Det är tre alternativ som kan komma att presenteras i Rikstrafikens utredningsförslag. Antingen behåller man dagens trafikupplägg, men med färre turer. Alternativ två är att flygtrafiken går via flygnav. Istället för direktflyg till Stockholm blir det då buss eller matarflyg till en annan flygplats, till exempel Luleå eller Umeå. Därifrån sker sedan vidare transport till Arlanda. Det sista alternativet är en kombination mellan dagens flygningar och viss matartrafik. Den 27 februari ska utreningen vara klar och presenteras för regeringen.