Överklagar rivning av slakteri

Ett renslakteri som stått oanvänt en längre tid ska rivas och därför ett fall för regeringsrätten. Två renskötare i Kiruna har överklagat rivningsbeslutet efter att ärendet varit uppe i kammarrätten.

Renskötarna vill att regeringsrätten stoppar rivningen. Annars vill de ha kompensation för den betesförlust som de drabbats av då Falsnesfjellets sommarbetesområde i Norge togs ifrån dem genom 1972 års renbeteskonvention.

Slakteriet var då en kompensation för förlusten av sommarbetesområdet.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se