Hård konkurrens om nya poliser

– De ordnade bostad, erbjöd gratis lokaltrafik, gymkort...
Dragkampen om polisasprianterna är hård och flera län lockar med attraktiva förmåner som exempelvis Tomas Johansson från Kalix erbjöds för att bli polis i Landskrona.
När ytterligare en polishögskola startades i Umeå väcktes hoppet hos länets polisledning att det skulle bli lättare att rekrytera nya poliser till Norrbotten. Men närheten till en polishögskola räcker inte för att lösa länets polisbrist. I dag pågår det en stor dragkamp om polisaspiranterna från flera län. Därför måste länsledningen vara aktiv så att inte aspiranterna från länet hamnar i södra Sverige. Polisaspirant Tomas Johansson från Kalix, som går på polishögskolan i Stockholm, har intensivt försökt lockas söderut. Men han har istället valt att stanna och jobba i Norrbotten. – Vi har på skolan en myndighetsdag varje termin där alla län får profilera sig. Men jag tyckte Norrbotten lät bra för man får vara väldigt delaktig här och det vet jag att man inte får på andra ställen, berättar Tomas Johansson.