”Sametinget har hittat formerna”

Tioårsjubilerande Sametinget har under en rad år skakats av stridigheter och motsättningar, något som påverkat tingets trovärdighet negativt.
Under flera år har Sametinget skakats av stridigheter, avhopp och till och med fysiska påhopp. Men efter det senaste valet för två år sedan verkar de stridigheter som märks utåt ha avtagigt. Den uppfattningen har i alla fall flera samiska journalister som följer Sametingets arbete. – Den troliga förklaringen är att Sametinget börjat hitta formerna och arbetssätten som passar för tinget, säger Nils Vasara, samisk statsvetare som följt Sametinget arbete sedan starten – Att tinget fått en ny ordförande i Lars Anders Baer efter senaste valet kan även det ha inverkat i att det nu utåt sett verkar lugnt i tinget, säger Vasara. Det är viktigt för Sametingets trovärdighet att stridigheterna upphör och att parlamentet koncentrerar kraften på sakfrågorna. Det är enda sättet för Sametinget att stärka sin ställning som ett starkt samiskt parlament, både mot den samiska befolkningen och som en stark samisk röst i det svenska samhället, anser Vasara.