Polismyndigheterna kan slås ihop

Polismyndigheten i Norrbotten kan komma att läggas ned. I ett förslag som just nu utreds ska landets samtliga 21 polismyndigheter slås samman till en enda stor enhet.

– Jag tror att det här är en diskussion som förs på den politiska nivån, säger rikspolischefen Bengt Svensson på besök i länet.

Vad skulle det innebära för Norrbotten om den lokala myndigheten lades ner för att istället ingå i den nationella?

– För allmänheten gör det ingen större skillnad. Brott begås lokalt och servicen behövs lokalt, därför måste vi alltid vara lokalt stationerade. Sedan var ledningen för administration sitter tror jag inte allmänheten bekymrar sig över.

Enligt rikspolischefen ska en rad satsningar göras det närmaste året. Där ingår bland annat en rejäl satsning på att lösa brott, en ungdomssatsning sjösätts den 1 augusti och fler poliser ska utbildas i Norrbotten under 2010.

– Att vara polis i ett län som Norrbotten ställer höga krav, som uppfinningsrikedom och idéer. Men jag tycker man utvecklat en verksamhet som väl svarar mot de svårigheter man ställs inför.

Kan du garantera att de polisstationer som finns kommer finnas kvar?

– Det är viktigt att polisen är nära allmänheten, men man ska komma ihåg att polisstationerna i sig har inget med människors trygghet att göra. Servicen ska finnas och polisen ska finnas när allmänheten behöver oss, säger Bengt Svensson.

Reine Sundkvist, SR Norrbotten
reine.sundkvist@sr.se